Bangsbo Varv

  •  Verksamhetstid: 1873 – 1874
  • Ägare: Johan Bang
  • Antal anställda: ?
  • Nybyggnad

Fartygen Anders Knape och Alma byggdes här.