Graferöds varv

  • Verksamhetstid: 18?? – 1860
  • Ägare: ?
  • Antal anställda: 30 – 40
  • Nybyggnad av segelfartyg (stort antal) samt reparationer

 

Graferöds varv i Hjärtum låg vid det gamla färjläget ”Munkviken – Smörjan”. Varvet lades ner omkring 1860. Mycket lite är hittills känt om detta varvet, som enligt uppgifter ska ha varit byggplats för ”100-tals skutor”. Ett av de sista större arbetena var när slupen ”Elis”, tidigare ägd av Axel Broström blev förbyggd till galeas och fick namnet ”Hilda”.

1865 börjar Axel Broström bedriva sjöfart med en galeas, vilken han inköpt av kammarherren Olof Nordenfelt på Björneborg. En ”aderton lästers galeas, som han efter sin hustru kallade Mathilda.” Nutida uppgifter säger att denna galeas ska ha varit byggd på Graferöds varv 1858. I en skeppslista från slutet av 1800-talet anges – troligtvis felaktigt – Jäverön utanför Karlstad.

 

Platsen för Graferöds varv 2013.