Haneströms varv

  •  Verksamhetstid: Omkring 1850
  • Ägare: J. G. Grönvall, G. A. Lundgren
  • Antal anställda: ?
  •  Nybyggnad

G. A. Lundgren byggde 1850 briggen Selma. Lundgren drev sedan Lödöse varf från 1852.

 

Tidningsklipp rörande auktion på Haneströms varv.