Garns Varv / Norra Garns Varv

  •  Verksamhetstid: 17?? – ca 1920
  • Ägare: Sven Jönsson 17??- , Henrik Olsson 1867 -1875, C. Berglund 1875 – , Martin Johansson 1889 – 1912, J. B. Larsson, Johan Johansson & Herman Rollof 1912 – ca 1920
  • Antal anställda: ?
  • Nybyggnad av pråmar, segel- och ångfartyg

 

Garns varv har anor tillbaka till slutet av 1700-talet, då det drevs av en Sven Jönsson.

Några namn passerar under 1800-talet fram till 1867, då Henrik Olsson tar över varvet. Skeppsbyggmästare Henrik Olsson kommer från Eckerna varv, vilket han enligt uppgift fortsätter att arrendera fram till sin bortgång 1875. Efter Olsson står en C. Berglund som ägare och senare H. Olssons sterbhus.

1889 köps varvet av spannmålshandlaren Martin Johansson. Garns varv byter nu namn till Norra Garns varv.
Man bygger främst pråmar och utför reparationer. 1906 byggs det gasdrivna motorfartyget ”Rex”.

1912 går varvet i konkurs och säljs på auktion. Köpare är J. B. Larsson och åkeriägare Johan Larsson ”Gårda Johan”.

Enligt Kommerskollegiums handlingar så ombildas firman från Johansson & Larsson till Rollof och Johansson den 15 okt. 1915. 1917 omvandlas varvet till enkelt bolag med Herman Rollof som ägare.

Verksamheten på varvet är igång 1914 – 1920, de första åren med förre ägaren Martin Johansson som byggmästare.

 

Norra Garns varv omkring 1906.

Norra Garns varv 1915. På stapelbädden ångfartyget ”Dagny” under byggnad.

Ångfartyget ”Dagny” byggt på Norra Garns varv 1915. Bild av inlånad tavla från Sjöfartsmuseet i Göteborg.