Thorskogs Mekaniska Verkstad

  • Verksamhetstid: 1867 – 1926
  • Ägare: Petter Larsson 1867-1912, Eskil Larsson 1912 – 1926
  • Antal anställda: 30 – 280
  • Nybyggnad av trä-, komposit- och stålfartyg. Tillverkning av ångmaskiner, ankarspel och vinschar

 

Under de nästan 50 år som varvet var igång byggdes över 200 båtar av olika typer. Av dessa är 170 kända till namn.

Över 80 lastångfartyg, 50 bogserbåtar, 7 passagerarbåtar, 5 fiskeångfartyg, 4 segelfartyg och 2 ångslupar är kända, men det finns bevarade ritningar på fler båtar som inte går att identifiera. Av dessa finns fortfarande ca. 30 kvar, några fortfarande i drift.

Varvet kunde själva tillverka det mesta till båtarna, man hade gjuteri- och mekanisk verkstad där ångmaskiner och ångpannor tillverkades; även verktygsmaskiner och annan utrustning som t.ex. lokomobiler tillverkades.

Man bedrev även rederiverksamhet vilket gjorde att man kunde hålla igång varvsverksamheten även om det inte fanns några beställningar. Ett annat sätt att hålla en jämn produktion var samarbetet med firman Andersson & Lindberg som beställde inte mindre än tio bogserbåtar och några lastångare som man sålde när man hittade köpare. Andersson & Lindberg var även leverantör till varvet av plåt och annan utrustning.

 

Thorskog varv