Litteratur

 

Thorskogsboken (med mjuka pärmar)

 Varvet, som drevs mellan 1867 och 1926, byggde minst 214 fartyg varav några fortfarande finns kvar. Boken behandlar varvets historia samt berättelser om några av  fartygen som byggdes där m.m. Boken, är på 200 sidor, och innehåller en hel del bilder och ritningar från varvet, på ångmaskiner samt på fartygen. Flera bilder och  ritningar är i färg. Pris: 200 kr.


Lödöse Varf

lodosevarfkomp100Boken Lödöse Varf – Sveriges äldsta Skeppsbyggeri mot Västerhavet, som föreningen gav ut 2003, såldes snabbt slut. Den handlar om varvets långa historia som sträcker sig från medeltiden till slutet av 1900-talet.Boken är på omkring 140 sidor. Nu har vi tagit fram ett antal exemplar i kompendieformat. Priset är 175 kr. Om vi ska skicka den tillkommer fraktkostnad.

 

Varvsminnen

För ganska många år sedan drev vi en studiecirkel i samarbete med ABF under namnet ”Varvsminnen”. Nu har materialet samlats i en publikation som kallas Varvsminnen från Lödöse. Den säljs genom föreningen och kostar 120 kr. Om vi ska skicka den tillkommer fraktkostnad.

 

 

Vill du beställa någon av böckerna  kontakta Tage Bengtsson 0520/660757. De finns också till försäljning i vår föreningslokal.