Södra Garns Varv

  • Verksamhetstid: 1872 – 1917
  • Ägare: J. August Svensson
  • Antal anställda: Ca 50
  • Nybyggnad av trä- och kompositfartyg (ca 80 st) bl. a. , skonare, galeaser, jakter och lastångfartyg samt förbyggnad och reparationer av träfartyg

 

Södra Garns varv startades av J. A. Svensson omkring 1872 . Han hade kommit från Grundsund till Eckerna 1862 och hade troligen varit verksam på något av de två varven i Eckerna. På varvet byggdes ca 80 segel- och ångfartyg. De byggdes även många pråmar och mindre båtar. Man bedrev även en omfattande verksamhet med förbyggnader och andra reparationer. Varvet såldes 1916 av den då 82-årige J. A. Svensson till Gustaf E. Sandström m.fl. som bildar ett aktiebolag – Södra Garns Varfsaktiebolag. 1917 köper detta bolag Eckerna Varv och börjar att bygga ett stort nybyggnadsvarv där. I början bedrivs verksamhet på båda platserna.

 

Södra Garns Varv 1905