Bergströms Pråmvarv

  • Verksamhetstid: 1929 – 1942
  • Ägare: A. T. Bergström
  • Antal anställda: ca 10
  • Tillverkning och reparation av träpråmar