Mer om föreningen

Varfshistoriska föreningen i Göta älvdalen bildades den 25 september 1997 och dess syfte är att verka för att bevara, öka och sprida kunskap om varvens och de anställdas betydelse och historia i Göta älvdalen från Vänersborg till Bohus. Föreningens verksamhet vidgades 2005 till att även omfatta sjöfarten i vårt område.

Det finns ingen varvsverksamhet kvar i vårt område, men det är en angelägen uppgift att dokumentera vad denna industrigren betytt för bygden och människorna. Vi visar en del av detta på en liten utställning på Lödöse museum. Alla som är intresserade är välkomna att delta i detta arbete. Såväl enskild person som organisation eller företag kan bli medlem. Idag har föreningen cirka 180 medlemmar.

Som medlem blir du kallad till minst tre medlemsmöten varje år och du får vårt informationsblad ”Varvaren” några gånger per år. Den innehåller information om föreningen, varven och sjöfarten.

För att skapa trevnad och stärka samhörigheten i föreningen arrangerar vi årligen en studieresa till mål som anknyter till varvs- och sjöfartshistoria.

Vi har en trivsam och ändamålsenlig föreningslokal, samt en välordnad arbets- och lagerlokal, där vi på ett betryggande sätt kan förvara, och vid behov renovera insamlat historiskt material. 

Vi tar gärna emot material (fotografier, skrifter, handverktyg m.m.) som har historiskt samband med varven och sjöfarten. Om du inte vill skänka det till föreningen är vi intresserade av att låna det för avfotografering.

Föreningen är mycket tacksam mot bidragsgivare och övriga som på olika sätt stöder vår verksamhet och därmed skapar förutsättningar för oss i vårt arbete.

Medlem blir man enklast genom att sätta in medlemsavgiften på vårt bankgiro 5105-4161 . Avgiften har hittills varit 125 kr/år.

 

Styrelse:

 Ordförande
Bert Kopp 073-59 00 861

 Kassör
Jan-Erik Nordström 0520-660471

Sekreterare
Stig Bratt 076-239 22 99

Övriga
Björn Sörgaard 031-32 27 436
Urban Pettersson 070-14 72 134
Gert-Ove Andersen 070-37 51 826
Åke Karlsson 072- 23 31 159