Edvin Olssons Båtvarv

  • Verksamhetstid:  Ca 1916 – 192?
  • Ägare: Edvin Olsson
  • Nybyggnad av bl.a. livbåtar

 

Enligt handlingar från Thorskogs Mek. Verkstad levererades två livbåtar till ångfartyget ”Brynolf” 1921.
Edvin Olssons far byggde båtar på Garn Göransgården.
En notis i GT 29 December 1902 talar om ett ”Brunnet varf”:

Ett omedelbart invid Eckerna Skeppsvarf, strax ofvanom Gamla Lödöse, liggande båtvarf, tillhörigt aflidne båtbyggaren Olof Olssons sterbhus, nedbrann i grund annandag jul. Därjämte blef ett invid varfsbyggnaden beläget boningshus lågornas rof. Eldsvådan hade uppkommit i det senare, därigenom att de där boende aflägsnat sig från hemmet, kvarlämnade eld å spiselhällen.

Även Eckerna Nordre Skeppsvarv låg här fram till mitten av 1870-talet.

 

Avstyckningskarta från 1916. Som köpare står Axel Edvin Olsson. Köpesumman överenskommen till kronor femhudra /500/. Undertecknad Eckerna Nordgården den 18 Mars 1916.