Pråmvarvet Persien

  • Verksamhetstid: Omkring 1916
  • Ägare: Leander Persson

Pråmvarvet ”Persien” är ett skämtsamt namn på det tillfälliga pråmvarv som Leander Persson tillsammans men några andra timmermän drev en tid omkring 1916. Namnet kom sig av att flera från familjen Persson arbetade där.