Tysslanda varv

  • Verksamhetstid: 18?? – 18??
  • Ägare: Carl G Glader
  • Antal anställda: ?

Ej säkerställt varv.

1847 byggs en galeas i Åsbräcka, den får senare reg. nr. 1109. 1858 annonserar Skeppsbyggmästare Carl G Glader om att han håller på att anlägga ett skeppsvarv i närheten av Lilla Edet och Graveröd. Han kallar det Törslanda Skeppsvarv. Det kan vara så att detta är samma varv. Tösslanda som ligger i Fuxerna hade även marker i Åsbräcka. Tittar man på Generalstabskartan från 1849 så är troligaste platsen för ett varv på stranden i höjd med Bliksered. Men vi vet inget mera om detta eventuella varv.