Binäsets varv

  • Verksamhetstid: 1856 – 1866
  • Ägare: Gustaf Viktor Plate
  • Nybyggnad av fartyg bl.a briggar och skonerter samt reparationer

Marken som varvet låg på kom att köpas upp av järnvägsbolaget i mitten av 1860-talet. Plate flyttar då varvsverksamheten till Tackjärnsbacken på andra sidan Vassbotten.