Carlbergs Smedja och Varv

  •  Verksamhetstid: 1916 – ?
  • Ägare: Herman Carlberg
  • Antal anställda: ?
  • Nybyggnad av pråmar