Eckerna Varv / Södra Garns Varfsaktiebolag

  • Verksamhetstid: Ca 1855 – 1935
  • Ägare: Henrik Olsson 1855 -1872, Anders Svensson, 1862 -1864, A. Ahlberg 1866 -1878, C. J. Berglund 1881 -1883Johan August Svensson 1884 -1882, J. O. Johansson -1902, Edwards & Zetterberg -1917, G. E. Sandström (Södra Garns Varfs AB)1917 -1934
  • Antal anställda: Omkring 50 som mest
  • Nybyggnad av träfartyg (ca 30 st) lastångfartyg, skonare och galeaser samt förbyggnad, reparationer, upphuggning och skrotning.

Henrik Olsson startar omkring 1855 ett varv på Eckerna Nordgård och Anders Svensson startar 1862 ett nytt varv intill på Eckerna Sörgård och under en kort tid var båda varven igång, men blev senare ett och samma varv.

Skeppsbyggmästare Henrik Olsson flyttar till Garns varv (Norra Garn) 1867, men arrenderar ut varvet i Eckerna mellan 1871 och 1872 till Johan Bang som bygger fem lastångfartyg där.

Anders Svensson annonserar 1862 om att han reparerar fartyg på Eckerna varv, han har tidigare ägt Gamla Lödöse Skeppswarf under många år fram till 1847.

Anders Ahlberg kommer dit 1866 och fram till sin bortgång 1878 bygger han segel- och ångfartyg. Ahlberg bygger två ångfartyg och åtta skonare.

Efter Ahlbergs bortgång drivs varvet av sterbhuset i några år.  Svärsonen, skeppsbyggmästare C. Berglund tar över Eckerna varv 1881-83, han har tidigare en kort tid varit verksam på Garns Varv.

1884 köps varvet av J. A. Svensson på Södra Garns varv och överlåter det på sonen J. O. Johansson. Mellan 1884 och 1902 byggs minst 15 fartyg, över 30 pråmar, och ett stort antal reparationer utförs.

1902 går J. O. Johansson bort och fadern tar över varvet och verksamheten upphör. 1907 startar Carl Lindberg en affär i varvets magasinsbyggnad. 1910 går han bort och änkan Hilda driver affären vidare. J. A. Svensson säljer varvet på auktion 1916 till Hilda Lindberg. Hon säljer varvet vidare till ingenjörerna A. J. Edwards och Ivan Zetterberg. Hilda Lindberg behåller ett markområde utanför varvet där hon bygger en ny affär.

Edwards och Zetterberg byggde troligen några pråmar och mindre båtar. 1917 tas varvet över av Södra Garns Varfsaktiebolag som på f.d Eckerna varvsområde bygger upp sitt nya varv.

Inga nya fartyg kom att byggas på den nya stapelbädden. I stället satsar man på reparationer av främst egna fartyg, Sandström hade flera rederier. Det var mycket stora fartyg som kom hit, de största på över 6000 ton Dw.

Verksamheten avvecklas 1935 och området köps av Lödöse Varf AB som säljer det vidare till saltfirman Hansson & Möring som använder verkstadshallarna till saltlager. Sedan 1985 ägs området av Lödöse Åkeri.

 

 

Eckerna varv 1898. Barken Natalia byggd 1858 lätt kölhalad.

Eckerna varv (Södra Garns Varfsaktiebolag) 1931.