Ekersheds Pråmvarv

  • Verksamhetstid: Omkring 1920
  • Ägare: Johan-Petter Karlsson
  • Nybyggnad av träpråmar