Fjällbergs Smedja och Varv / Berntssons Skeppsvarv

  • Verksamhetstid: 182? – ca 1900
  • Ägare: Rudolf och Nils Fjällberg
  • Antal anställda: ?
  • Reparation av träfartyg (kölhalning)

Hette senare Berntssons varv.
Verksamheten låg vid Mossen på Kärra Nolgård. Mossen var en allmänning och lastageplats.

Fjällbergs smedja- och varv drevs av Nils Fjällberg och sonen Rudolf. Det verkar som om verksamheten startat på 1820-talet och varit kvar åtminstone in på 1860-talet. Rudolfs morfar var Sven Jönsson som drev Garns varv (Norra Garn) i slutet av 1700-talet.

Berntssons Skeppsvarv var verksamt från 1860-talet fram till omkring 1900. Innehavare var först Bernt Berntsson, och från 1878 sonen Carl Bernt Berntsson.