Bröderna Andersson i Garn

  • Verksamhetstid: 1916 – 1955
  • Ägare: Harry och Gustav Andersson, Ralph Romell
  • Antal anställda: 10 – 15
  • Nybyggnad av bogserbåtar och träpråmar samt reparation av träfartyg
  • 1920 – 1996 Bröderna Anderssons Bogserbolag

 

Firman Bröderna Andersson i Garn startades av bröderna Harry och Gustav. Deras far August Andreasson hade innehaft Rättaregårdens varv mellan 1892 och 1905. Viss verksamhet bedrevs där fram till 1916.

På Postgården i Garn började man först bygga två bogserbåtar och att bygga om och motorisera den Sjötorpsbyggda pråmen ”MJV 22”, som fick namnet ”Natalia”. Man byggde träpråmar och reparerade fartyg. 1917 byggs en såg och 1918 en kvarn.

1920 bildas Bröderna Anderssons Bogserbolag i Garn.

Man bogserar främst pråmar, bl.a. för Sjuntorps fabriker där Slumpån efter höjningen av vattennivån i älven blivit segelbar. Man assisterar även vid Lödöse Varf.
Gustav går bort 1928 och Harry driver verksamheten vidare fram till 1960 då sonen Ralph tar över.

Verksamheten har koncentrerats till bogserbolaget som vidareutvecklas. Under åren 1926 till 1996 hade bolaget haft 20 bogserbåtar i drift, som mest fyra i drift samtidigt. Man bogserar bl.a. mudderpråmar för Kanalverket och Skanska, och utför även transporter för pappersbruken och varven i Göta älvdalen. Ett annat viktigt uppdrag var isbrytning i kanalen, en verksamhet som fortfarande pågår med den sista båten ”Viktor”, som idag (2013) ägs av Switzer.

1996 säljs bolaget med de kvarvarande båtarna ”Storvik” och ”Viktor” till Röda bolaget.

 

Bröderna Andersson i Garn omkring 1930.