Lilla Edets Pappersbruk

  • Verksamhetstid: 1890 – 1918
  • Ägare: Emil Haeger
  • Antal anställda: ?
  • Nybyggnad och reparation av pråmar samt utrustning och underhåll av egna fartyg