Rättaregårdens Varv (Nylandsö Varv)

  •  Verksamhetstid: 1876 – 1918
  • Ägare: Gustav Persson 1876 -1892, August Andreasson 1893 – 1905, Constantin Sjöberg 1905 – 1915, Lödöse Varf 1915 – 1918
  • Antal anställda: 10 – 15
  • Nybyggnad och reparationer av segel- och ångfartyg samt pråmar

 

Under Gustav Perssons tid byggdes ett tiotal segelfartyg och sju ångfartyg. På varvet byggs även ett större antal träpråmar.

 

rättargården

Rättaregårdens varv

Skeppsbyggmästare Gustav Persson (1844 – 1924) med hustrun Josefina.