Trollhättans skeppsdocka

  •  Verksamhetstid: 1798 – 1942
  • Ägare: Trollhätte kanalbolag, staten
  • Arrendatorer: Baltzar von Platen – 1844, Nils Ericson – 1846, O. A. Lindbohm – 1862, Nydqvist & Holm – 1921, Hjalmar Olsson, kollektiv
  • Omfattande reparationsverksamhet samt nybyggnad av några pråmar och minst 5 fartyg

 

 thndocka