G. V. Plates varv Tackjärnsbacken

  • Verksamhetstid: 1866 – 1880
  • Ägare: Gustaf Viktor Plate
  • Nybyggnad av träfartyg, främst skonerter (ca 20 st) samt reparationer
  • Antal anställda: Omkring 50

 

G. V. Plate flyttade sin varvsverksamhet från Binäset till Tackjärnsbacken 1866 p.g.a att järnvägsbolaget köpt upp marken kring Binäset.
En uppgift säger att han lät bygga ett skonertskepp redan 1854, då han var 24 år. Byggplatsen anges till Lockerud, och detta är gissningsvis den samma som han kom att begagna sig av fr.o.m. 1866, d.v.s. Tackjärnsbacken.

Enligt källorna lät Plate även bygga fartyg vid Gropbrons varv, vid stadens varv Dyviken samt tidigare nämnda Binäset.

 

gvplate

Gustav Viktor Plate (1830 – 1908) byggde enligt uppgift sin första båt – skonertskeppet HEBE redan 1854, då han var 24 år.