Gropbrons varv (Spaaks varv)

  • Verksamhetstid: 18?? – 1870
  • Ägare: Johannes Spaak
  • Nybyggnad av fartyg samt reparationer

På 1840-talet var Johannes Spaak en av Vänersborgs största skeppsredare. År 1842 hade han hela åtta skutor under seglation, alla galeasriggade. Troligtvis lätt han bygga flera skutor redan på 1800-talets första hälft på denna plats.
Johannes Spaak avflyttar till Stockholm 1856-58. Vem som står som ägare till varvet efter detta är oklart. Varvet upphörde 1870, efter en mordbrand i ett stort magasin tillhörigt C. J. Andersson.
G. V. Plate lät på platsen bygga skonertskeppet ”Fredrique” 1855.