Slumpåns Pråmvarv

  • Verksamhetstid: Omkring 1920
  • Ägare: Martin Johansson
  • Antal anställda: Omkring 5
  • Nybyggnad av träpråmar

Ägaren Martin Johansson hade tidigare innehaft Norra Garns varv.

När vattenståndet höjdes 1916 rensades Slumpån för att möjliggöra transporter med pråmar till Sjuntorps fabriker. Det var Bröderna Andersson i Garn som bogserade pråmarna mellan Sjuntorp och Göteborg. Flera ras ställde dock till problem för sjöfarten på ån, och verksamheten upphörde på 1930-talet.

 

Två pråmar under byggnad. Pråmarna är av den typ som främst användes i Göteborgs hamn, men även för transporter uppefter älven. Pråmarna som användes för Sjuntorps transporter var av samma typ fast mindre.