Vänersborgs stads varv Dyviken

  • Verksamhetstid: 1845 – 1866
  • Ägare: Vänersborgs stad
  • Arrendator: C. J. Andersson m.fl.
  • Nybyggnad av fartyg bl.a. skonerter, briggar och barkskepp samt reparationer.

 

Stadens varv vid Dyviken kom till stor del att utarrenderas till C. J. Andersson. Fr.o.m. 1859 flyttar han dock sin verksamhet till sitt då inköpta Tenggrenstorp.
Marken som varvet låg på kom att köpas upp av järnvägsbolaget i mitten av 1860-talet.
Sista nybygge (våren 1866) på varvet var en större båt för G. V Plate, ”Fröken” om 54 nyläster.
Plate hade även här en skonert under förbyggnad detta år – ”Idog”, vilken gick av stapeln i juni 1866.

Drätselkammaren i Vänersborg undersökte möjligheten att inrätta ett nytt skeppsvarv år 1867, men fann inte detta ekonomiskt hållbart. Den föreslagna varvsplatsen var tänkt att ligga vid Binäset, söder om järnvägens område.
___________________________________________________________________________
Uppgift å hwad stadens Skeppswarf till stadskassan inbringat under de femton sistförflutna åren.

År                     Inkomst
1852                   75 –
1853                   75 –
1854                   75 –
1855                   75 –
1856                   75 –
1857                   75 –
1858                765 –
1859                765 –
1860               765 –
1861                 765 –
1862                765 –
1863                   15 –
1864                100 –
1865                412 –
1866           131.66

riksmt rd   4,933.66

 

Vänersborgs stads varv vid Dyviken låg till vänster i bild. Fotografiet är taget i maj 1867, knappt ett år efter att varvet upphört. Bilden tillhör Vänersborgs söners gilles samlingar.

Vänersborgs stads varv vid Dyviken låg till vänster i bild. Fotografiet är taget i maj 1867, knappt ett år efter att varvet upphört. Bilden tillhör Vänersborgs söners gilles samlingar.