Vänersborgs stads varv Sanden

  • Verksamhetstid: 1830 – 1845
  • Ägare: Vänersborgs stad
  • Nybyggnad och reparationer av fartyg

Man blev nödgad att flytta varvet (till Dyviken) i och med anläggandet av dragvägarna längs 1840-talets nya kanalled.

sanden1834

Vänersborgs stadsbrand 4 – 5 oktober 1834. Tuschlavyr av översten vid Västgöta-Dals regemente Axel Wilhelm Ehrengranat (1786 – 1861).
Sandholmen med de uppdragna båtarna i sundet torde vara platsen för stadens varv på ”Sanden”.
Detalj av målning tillhörande Vänersborgs museum